Er is geen weegschaal voor verdriet…

Er bestaat geen weegschaal voor verdriet

Er is bestaat geen weegschaal voor verdriet. En ook geen meetlint.

Elke pijn is verschillend en iedere omstandigheid is anders. Toch lijkt het soms alsof er een soort strijd ontstaat om aan te geven dat het ene verlies zwaarder is dan het andere. In kracht of in duur.

Wie zijn wij om voor een ander te bepalen dat zijn of haar verdriet minder zwaar is of zal zijn na verloop van tijd?

Ik heb in mijn vak helaas vaak tenenkrommende uitspraken gehoord. Van ‘Je bent nog jong, er ligt nog een toekomst voor je open en je hebt tenminste nog een kind van hem’ of ‘Je man was ziek, jullie hebben in ieder geval nog afscheid kunnen nemen’ tot ‘Jullie hadden toch maar een latrelatie’.

Ongeschreven regels

Er blijken ongeschreven regels in onze maatschappij over hoelang en in welke mate je mag rouwen.

Misschien wel één van de grootste dooddoeners in uitspraken: ‘Als het eerste jaar maar voorbij is’. Alsof het tweede jaar minder zwaar zou zijn. Neem Kerst, Oud & Nieuw of een verjaardag, juist het tweede jaar blijkt dan zoveel zwaarder dan het eerste. Bij een ‘nieuw’ verlies staat immers iedereen stil en is er volop aandacht en begrip. In het tweede jaar kan de pijn van het – voor de omgeving inmiddels – ‘oude’ gemis, echter zoveel meer voelbaar zijn.

De meeste mensen vinden dat – als alle seizoenen er overheen zijn gegaan – het wel een keertje klaar moet zijn. Komt het verdriet op onverwachte momenten naar boven -soms zelfs vele jaren later- dan kun je vaak niet meer rekenen op meeleven.

Geschreven regels

Ook het begrip ‘niet-erkend verdriet’ benadrukt dat er in onze samenleving zelfs geschreven regels bestaan die nauwgezet aangeven wie, wanneer, waar, hoe, hoelang & voor wie we mogen rouwen. We vinden deze regels terug in de arbeidsvoorwaarden.

Zo krijgt een personeelslid vier dagen verlof bij het overlijden van de ouders, partner of zijn of haar kind, en twee dagen bij het verlies van grootouders, broer, zus of kleinkind.

Deze regels weerspiegelen dat onze samenleving bepaalt wie wettig recht krijgt om te rouwen en hoelang. Deze ‘rouwregels’ zijn volledig gericht op familierelaties en alleen deze relaties genieten sociale erkenning.

Val je buiten deze regels? Dan heb je als het ware geen recht op verdriet.

Bijvoorbeeld bij het verlies van een ‘niet erkende relatie’ zoals een ex-man of minnares.

Ook verliezen als abortus of adoptie beschouwen we als ‘maatschappelijk niet betekenisvol’.

Het verdriet rondom het afstaan van een kind of beëindigen van een zwangerschap wordt hiermee vaak zwaar onderschat.

Een miskraam of sterfte van een kind bij geboorte is in de ogen van onze maatschappij vaak een ‘minder ingrijpend verlies’, omdat de ouders het kind nauwelijks hebben gekend.

Verliezen we ons volwassen kind?  Dan staat zijn of haar gezin centraal als rechthebbende op verdriet. Toen een moeder de opmerking maakte dat het in de uitvaartviering van haar zoon uitsluitend over zijn vrouw en kinderen ging, kreeg ze te horen dat hij toch niet meer thuis woonde. Alsof hij dan niet meer haar zoon zou zijn.

Vanuit mijn eigen verlieservaring heb ik geleerd dat ieder op zijn eigen manier rouwt. In zwaarte en in lengte. Ook ik heb helaas oordelen ervaren. Er is geen goed of slecht in een rouwproces.

Iedereen heeft het recht om te rouwen op zijn of haar eigen manier. Zonder oordeel. Zonder weegschaal of meetlint. Rouwen heeft vele gezichten, het meest waardevolle wat we elkaar kunnen geven is ruimte.

Wat zijn uw ervaringen met rouwen ? U mag ze met ons delen in een reactie.

Henriëtte

Als het baasje er niet meer is……

Als het baasje er niet meer is, wie zorgt er dan voor u huisdier?

In tegenstelling tot andere landen, zijn huisdieren in ons land (veelal) een volwaardig onderdeel van het gezin. Dat bijzondere plekje in ons hart voor onze kwispelende Rambo, onze gevederde vriend Willem en spinnende Balou. Maar wat als u komt te overlijden?

Onzekere toekomst huisdier

Uit onderzoek (Nuvema) is gebleken dat slechts 7 % van huisdiereigenaren op papier heeft gezet wat er met een huisdier gebeurt wanneer het baasje komt te overlijden. In de praktijk betekent dit helaas maar al te vaak dat huisdieren van overleden baasjes een onzekere tijd tegemoet gaan. Beslissingen nemen over emotionele onderwerpen zoals ons eigen overlijden stellen we nu eenmaal liever uit. Een zorg voor later. De één staat er gewoon niet zo bij stil, de ander gaat er van uit dat de directe nabestaanden wel zullen zorgen voor alles, inclusief ons geliefde achtergebleven ‘huisvee’. Wat als onduidelijk is wie de zorg op zich zal gaan nemen? Wat als nabestaanden zich absoluut geen raad meer weten met Rambo? Grote kans op een enkeltje asiel voor het kereltje. Een verdrietige gedachte voor elke dierenliefhebber, zeker als het om onze eigen huisdieren gaat.

Toekomst huisdier

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat ons huisdier na ons overlijden weer in een warm nest belandt?  Informeer om te beginnen bij andere huisdiereigenaren binnen familie-, vrienden-, en kennissenkring. Zij zijn namelijk sneller geneigd u hond of kat in huis te nemen dan bekenden zonder huisdieren. Een mondelinge afspraak is een eerste stap, toch zorgt een dergelijke luchtige regeling meestal niet voor een ‘happily ever after’ voor onze huisdieren. Heeft u één of liefst meerdere geschikte kandidaten gevonden? Zet de afspraak op papier. Na een mondeling akkoord zal dit geen probleem zijn. Toch wel? Hoe serieus is het aanbod dan? De zorg voor een huisdier hoort immers geen (goedbedoelde) impulsgedachte te zijn. Zij die ‘ja’ zeggen, zeggen namelijk ja op tijd, kosten, aanpassingen, misschien wat problemen en aandacht, heel veel aandacht.

Vastleggen

Vastleggen kan op verschillende manieren. Zo kunt u in ‘Mijn Uitvaartwensen’ van Nieskens Uitvaartzorg naast alle overige wensen omtrent uw overlijden eveneens invullen wie de zorg voor uw huisdier(en) op zich zal nemen. (U kunt dit boekje bestellen door een mail te sturen naar info@nieskensuitvaartzorg.nl)

Een andere optie is ‘Het Huisdierentestament’ (Nuvema), een gratis te downloaden document.

Hoewel bovengenoemde vormen van formaliseren veel duidelijkheid schept over uw wensen en meestal voldoende is, het is niet rechtsgeldig. Wilt u gaan voor meer garantie? Dan kunt u uw wensen laten vastleggen in uw testament door een ‘testamentaire last’ (in dit geval de zorg voor uw huisdier) op te leggen aan een erfgename.  Ook kunt u een dierenorganisatie opnemen in uw testament, zoals de Dierenbescherming en de Stichting Landelijke Herplaatsing Huisdieren. Voor meer informatie over alle mogelijkheden en het officieel vastleggen van uw wensen kunt u terecht bij een notaris.

Heeft u huisdieren? Heeft u al nagedacht over een oplossing voor uw kameraad wanneer u er niet meer bent? Laat het ons weten in een reactie!

Henriette Nieskens

Ik ben gebonden aan mijn verzekeraar…Dat ligt toch vast ?

Wie mijn uitvaart verzorgt? Ik ben gebonden aan mijn verzekeraar. Dat ligt vast, toch?

Logische gedachte, maar een groot misverstand! Ongeacht óf en waar een uitvaartverzekering is afgesloten, iedereen is vrij in de keuze van zijn of haar uitvaartondernemer. Is de verzekering afgesloten bij onderneming A, maar gaat uw voorkeur uit naar ondernemer B voor het verzorgen van de uitvaart, dan kan dat. Uiteraard ook bij ons. Zonder verzekering of met verzekering. Is dat geschuif dan niet allemaal extra gedoe? Nee. Absoluut niet. Wij nemen contact op met de verzekeraar en zorgen voor de verdere afhandeling. Er zijn twee soorten verzekeringen die we graag willen toelichten.

 

Kapitaalverzekering

Bij een kapitaalverzekering keert de verzekering een (vooraf vastgesteld) geldbedrag uit. Met dat bedrag betaalt u vervolgens een gedeelte of de gehele nota van de uitvaartonderneming naar keuze.

 

Naturaverzekering

Bij een naturaverzekering  ontvangt u een pakket aan diensten en goederen. Naturaverzekeraars willen vaak graag de indruk wekken dat iemand gebonden is / vastzit aan een bepaalde uitvaartondernemer. Waarom? Vanwege onderlinge (prijs)afspraken óf omdat de naturaverzekeraar zelf onderdeel is van een grote uitvaartmaatschappij. Kiest u toch voor een eigen uitvaartondernemer? Dan krijgt u meestal een beperkt bedrag terug van de verzekeraar voor het pakket aan diensten en goederen dat u had ‘moeten’ afnemen bij de aangesloten uitvaartondernemer. De naturaverzekeraar zal erop wijzen dat er extra kosten aan verbonden kunnen zijn wanneer u een eigen uitvaartondernemer kiest. Hiermee heeft de verzekeraar namelijk géén contract afgesloten en dus geen scherpe prijsafspraken kunnen maken. Klinkt ongunstig. Klink als gedoe. Laat dat nou juist de bedoeling zijn. Onder de streep is het echter vaak zo dat dit ‘scherp geprijsde voordeel’ compleet verdampt omdat het pakket ‘diensten en goederen’ nu eenmaal lang niet alles vergoedt. Wat inhoudt: achteraf bijbetalen. Aan elke verandering of toevoeging hangt een prijskaartje. Dit kan aardig oplopen. Weg voordeel. Ook begrafenisfondsen kunnen voor dit soort onvoorziene financiële verrassingen zorgen.

 

Onafhankelijk advies

Nieskens Uitvaartzorg is er voor iedereen, verzekerd of onverzekerd. Wij zijn niet aangesloten bij een verzekeringsmaatschappij. Dit betekent dat u van ons een onafhankelijk advies kunt verwachten, een advies dat past bij de uitvaart die u wenst. Neem  gerust vrijblijvend contact met ons op, in een persoonlijk gesprek bespreken we de mogelijkheden en de kosten, zodat vooraf precies duidelijk is waar u aan toe bent. Geen  verrassingen achteraf.

Bij Nieskens Uitvaartzorg kunt u verzekerd zijn van het juiste aanbod van diensten en een eerlijk  & transparant financieel advies.

 

Henriëtte Nieskens

Keurmerk Persoonlijke Uitvaart

AAN DE NABESTAANDEN,
waar wij een afscheid voor hebben mogen verzorgen.

Hoewel het gewoonlijk onze taak is als uitvaartonderneming nabestaanden te ondersteunen, hebben wij nu 100% dankzij jullie steun het Keurmerk Persoonlijke Uitvaart mogen ontvangen.

Wauw. Wat een bijzonder mooi, dankbaar en trots moment!

Eerlijk is eerlijk. Ik zou per direct stoppen met dit werk, als ik geen beslissingen meer zou mogen nemen vanuit het hart. Als ik mij zou moeten houden aan taaie regels van hogere hand. Als er nul ruimte zou zijn voor denken buiten de geijkte paden. Vastgeroest hokjes-denken is immers niet meer dan een bodem voor beperkingen. En zijn het niet juist de mogelijkheden, de aandacht en de details die zorgen voor een persoonlijk afscheid? Wat ons betreft wel. Dan kun je en wil je niet terug naar geasfalteerde wegen vol protocollen, maar stap je met liefde en overtuiging van alle voorgevormde routes af.

Natuurlijk handel je conform wettelijke bepalingen en voer je een uitvaart uit zoals het ‘hoort’. Dat is de basis. Daar zou je altijd al van uit mogen gaan wanneer je het afscheid van een dierbare in handen legt van een uitvaartonderneming. De meerwaarde zit echter niet in regels maar lees je tussen de regels door. Dat gaat op gevoel. Daar is helemaal geen uniform draaiboek voor.

Jullie, als nabestaanden zijn daarbij ons meest waardevolle kompas. Zo bepalen we richting. Zo vormen we een pad. Samen. Om eenmalig te bewandelen. Voor één afscheid. Zonder lege zinnen, loze woorden en standaard teksten, maar gevuld met karakter en kleur. Tot in de puntjes. Persoonlijk, liefdevol & eigentijds.

Dank jullie wel voor jullie vertrouwen, openheid en steun.

Henriëtte

keurmerk

keurmerk 2

Denkt u er wel eens over na…

voorzijde

Denkt u wel eens na over uw eigen afscheid? Heeft u uw uitvaartwensen wel eens met iemand gedeeld of ergens genoteerd? Dit blijkt voor velen toch een moeilijke stap. Om deze stap eenvoudiger te maken heeft Nieskens Uitvaartzorg met veel zorg en aandacht een wensenboekje samengesteld, waarin u uw wensen, ideeën en gedachten vast kunt leggen. Met trots presenteren wij u: ‘Mijn Uitvaartwensen’.

Draaiboek voor uw uitvaart

U kunt het boekje zien als draaiboek voor uw uitvaart, waarin alle belangrijke gegevens, wensen en gedachten gebundeld zijn. Het sfeervolle boekje dient niet alleen als leidraad maar kan tevens een laagdrempelig handvat zijn om het, soms lastige, gesprek over afscheid nemen bespreekbaar te maken met uw naaste(n). Het boekje bestaat uit een gedetailleerde vragenlijst met voldoende ruimte voor eigen aantekeningen en / of gedachten.

Ontzorgen

Het is een waardevolle gedachte voor familieleden dat de uitvaart plaatsvindt zoals u dat gewild heeft. Er zijn echter zoveel details die samen de uitvaart maken. Met ‘Mijn Uitvaartwensen’ geeft u bij leven al kleur aan uw eigen afscheid. Met uw wensen op papier ontzorgt u uw naasten op het moment dat zij uw afscheid gaan regelen.  Uw draaiboek geeft zekerheid en duidelijkheid, waardoor ook een stukje rust. Het is uiteraard mogelijk vrijblijvend een afspraak te maken met ons om samen het wensenboekje door te nemen en eventueel samen in te vullen. Ook kunnen we indien gewenst een heldere uitgewerkte kostenbegroting aan uw wensenboekje toevoegen.

‘Mijn Uitvaartwensen’ bestellen

De verkoopprijs van het gebonden wensenboekje is € 12,50. Van elk verkocht exemplaar doneren we € 1,00 aan Stichting KanjerGuusje. Een bijzondere stichting in  zorgondersteuning voor kinderen met kanker en hun naasten.  Wilt u het boekje graag bestellen? Maak dan €12,50 over op: NL90 KNAB 0766 6156 69 ten name van Nieskens Uitvaartzorg onder vermelding van uw naam en adres. Zodra wij uw betaling hebben ontvangen zullen wij het boekje naar u verzenden. Wanneer u kiest voor Nieskens Uitvaartzorg als begeleider van uw uitvaart, ontvangt u het aankoopbedrag van het wensenboekje terug.

Met dank aan: Vivian Heijckers voor ontwerp & opmaak, Bianca Verbeek voor de mooie aanvulling betreffende sfeerfoto’s,

Warme groet,

Henriëtte Nieskens | Nieskens Uitvaartzorg

 

gedicht Toon Knipsel.1 Knipsel.2 Knipsel.3 Knipsel.4 Knipsel.5 Knipsel

Prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar

Prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar ???

 

Velen van ons herkennen het wel, het bijna op automatische piloot, avondje kaartjes schrijven. Een knap staaltje productiewerk, met in het meest keurige handschrift ‘Prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar!’, even sierlijk ondertekenen, in het handgeschreven envelopje schuiven, feestelijk zegeltje er op en met een tevreden gevoel richting brievenbus. Zo, de kerstgroet is de deur uit richting alle dierbaren. Toch even aan elkaar denken deze dagen met een gezellig kaartje. Voelt fijn.

Maar voor wie voelt het fijn?

Prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar, zijn woorden die zo gemakkelijk uit onze mond en pen rollen, maar zijn ook woorden die pijnlijk kunnen zijn. Wat als iemand verdriet heeft om een dierbare die er niet meer is? Verdriet om het gemis eindigt immers niet na een jaar, ook niet na twee of drie jaar. De scherpe kantjes gaan er misschien wel iets van af, maar het gemis zal er altijd zijn. Zeker met de feestdagen. Hoe goed bedoeld ook, een standaard kerstgroet op de deurmat kan voor iemand die een dierbare erg mist en niet in een feeststemming is, erg kil aanvoelen en meer kwaad doen dan goed.

Daarom wil ik met jullie graag even stilstaan bij mensen die iemand missen of in verdrietige omstandigheden verkeren. Zij moeten zich door deze dagen heen worstelen. Een kaartje met een persoonlijke boodschap, een hart onder de riem, zal veel betekenen voor de ontvanger. Het hoeven geen grote indrukwekkende woorden te zijn. Een kleine en eenvoudige ‘ik denk aan je, zeker nu’ of elke andere boodschap vanuit het gevoel zal hartverwarmend zijn. Verdriet kunnen we niet wegnemen helaas, maar we kunnen het misschien wel een beetje draaglijker maken.

Eén zonnestraal is voldoende om het donker te verlichten . . . 

nieskens uitvaartzorg

Je passie? Dat kan toch niet, je zit altijd in verdriet en ellende?

Dankbaar en trots schrijf ik vandaag de eerste woorden. De start van een nieuwe fase in mijn leven. De start van mijn onderneming. De start van mijn 1ste blog.

Ruim 12 jaar ben ik werkzaam in de uitvaartbranche, een beroep dat ik met veel liefde en passie mag uitvoeren. Ik heb echt mijn hart verloren aan het uitvaartvak. Vaak hoor ik mensen zeggen ‘dat kan toch niet, je zit altijd in verdriet en ellende.’
Lees meer