Henriëtte Nieskens

Wie is Henriëtte Nieskens

Uitvaartzorg is voor mij nog altijd het mooiste en meest waardevolle vak ter wereld. Ik ervaar het telkens weer als een bijzonder voorrecht om mensen te mogen begeleiden op deze moeilijke, kwetsbare en intieme levensmomenten. Elk afscheid is uniek en zal ik met de grootste zorgvuldigheid benaderen. Integriteit, betrokkenheid, inlevingsvermogen en respect staan hierbij voorop.

Persoonlijke wensen vormgeven

Na ruim 18 jaar ervaring én eigen verlieservaring, waren het de protocollen en beperkingen die mij steeds sterker het gevoel gaven dat het ook anders kan. Na diverse omwegen en goed overwegen neem ik nogmaals de stap om mijn eigen persoonlijke wens vorm te geven met Nieskens Uitvaartzorg. Van omkaderde regels naar mogelijkheden & onafhankelijk advies, om zo samen met de nabestaanden te zorgen voor een persoonlijk & uniek afscheid.

Uitvaartzorg Vanuit het hart.

Elke familie is anders, de sfeer en omstandigheden zijn nooit hetzelfde. Ik stap op het meest intieme moment in het leven van mensen en ze ‘moeten het dan maar met me doen’. Daar ben ik me erg van bewust. Elke stap, van voorbespreking & begeleiding tot nazorg verloopt met veel betrokkenheid. Ik vind het belangrijk dat nabestaanden voelen dat ik er 100% voor hen ben en met ze meeleef. Dat ze kunnen vertrouwen op professionaliteit, vanuit het hart. Je kunt immers maar één keer afscheid nemen.

Informeer naar de mogelijkheden

Aan de hand van uw wensen bieden wij een uitvaart op maat aan met een eerlijk advies en een heldere kostenbegroting zodat u niet achteraf voor verrassingen komt te staan.

Wij zijn niet aangesloten bij een verzekeringsmaatschappij. U krijgt van ons een onafhankelijk advies dat past bij de uitvaart die u wenst.

U bent altijd vrij om te kiezen wie u begeleidt bij een overlijden, ongeacht bij wie u verzekerd bent. Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Bij overlijden van een naaste begeleiden en ontzorgen wij u in deze moeilijke periode.

Wij zijn 24/7 bereikbaar voor een melding van overlijden.

Voorbereidingsgesprek

Steeds meer mensen kiezen ervoor om bij leven hun uitvaart voor te bereiden. Het is een waardevolle gedachte voor familieleden dat de uitvaart plaatsvindt zoals u dat zelf gewild hebt. Er zijn zoveel details die samen de uitvaart maken.

Samen met u bespreken we uw wensen en voeren wij uw wensen met de grootste zorg en stiptheid uit. Zo kunt u op passende en persoonlijke wijze vorm geven aan het afscheid. Voorop staat dat het gaat zoals u dat wilt.

Kinderen

Henriëtte Nieskens is gespecialiseerd in kinderuitvaarten en de begeleiding van kinderen die met afscheid te maken krijgen. Kinderen vragen uiteraard een hele andere benadering van het afscheid. Henriëtte heeft een 2 jarige opleiding gevolgd betreffende Rouw en Verlies bij kinderen en jongeren

Nazorg

Liefde zorgt ook voor schaduw, de schaduw van rouw. Rouwen is een werkwoord en kost enorm veel energie. Na het afscheid plannen wij nog een nazorggesprek. We bekijken dan in overleg of wij nog iets voor u kunnen betekenen.

Bloem
Uitvaart

Lees meer over overlijden

Wij zijn er om u te inspireren, ideeën aan te dragen en uw wensen af te stemmen. Wilt u uw afscheid al bij leven bespreken of heeft u liever dat uw naasten er zorg voor dragen?

Het regelen en vormgeven van een uitvaart is voor u geen alledaagse aangelegenheid. Wij geven u informatie en voeren uw wensen uit. Waar gewenst ontzorgen wij u en bieden praktische ondersteuning.

De juiste vorm geven

Afscheid nemen is persoonlijk. Ieder persoon heeft daarbij zijn eigen wensen en eisen. Daarom gaan wij samen met u op passende wijze vorm geven aan een afscheid dat aan uw wensen voldoet.

Een liefdevol en eigentijds afscheid

Wij weten wat u belangrijk vindt en proberen persoonlijk betrokken te zijn in het proces van afscheid. Wij hebben al meer dan 18 jaar ervaring als uitvaartspecialist, ook vanuit persoonlijke verlieservaringen en zijn als geen ander in staat om, samen met u, het afscheid liefdevol vorm te geven.

Bent u geïnteresseerd geraakt? Bel ons eens, wij staan u graag te woord.